Najskuteczniejszą metodą zmniejszenia ilości odpadów komunalnych wywożonych na składowisko, jest ich wstępna segregacja w miejscu powstawania.recycling2.png

Zasadniczym celem tego typu działań jest racjonalne wykorzystanie pozyskiwanych w ten sposób surowców wtórnych oraz poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego. Odpady komunalne segregowane na cztery rodzaje surowców : papier/tektura, szkło, metal, i opakowania plastikowe/tworzywa sztuczne , wrzucane do odpowiednich worków czy pojemników są systematycznie odbierane od klienta a następnie przekazywne do recyklingu. .

PLASTIKI

Wrzucać:

 • wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe tzw. butelki po napojach typu PET,
 • butelki po szamponach i środkach higienicznych,
 • folię opakowaniową,
 • torby plastikowe, 
 • kubki po jogurtach i margarynie,
 • inne w miarę czyste elementy z tworzyw sztucznych (plastiku).

Nie wrzucać:

 • butelek po olejach samochodowych,
 • środkach chemicznych,
 • naczyń jednorazowych po posiłkach,
 • styropianu.

SZKŁO BIAŁE

Wrzucać:

 • w miarę czyste szklane bezbarwne butelki,
 • słoiki,
 • szklane opakowania po artykułach spożywczych,

Nie wrzucać:

 • naczyń porcelanowych i fajansowych,
 • butelek kolorowych,
 • szkła okiennego,
 • zbrojonego,
 • żaroodpornego,
 • szyb samochodowych,
 • opakowań po lekach,
 • szkła zabrudzonego farbami lub smarami.

SZKŁO KOLOROWE

Wrzucać:

 • w miarę czyste szklane butelki,
 • szklane opakowanie po artykułach spożywczych w kolorze brązowym, zielonym lub innym

Nie wrzucać:

 • naczyń porcelanowych i fajansowych,
 • szkła okiennego,
 • zbrojonego,
 • żaroodpornego,
 • szyb samochodowych,
 • opakowań po lekach,
 • szkła zabrudzonego farbami lub smarami.

MAKULATURA

Wrzucać:

 • gazaety,
 • czasopisma,
 • książki,
 • zeszyty,
 • kartony z opakowań,
 • tekturę,
 • torby papierowe.

Nie wrzucać:

 • kalki,
 • papieru przebitkowego,
 • celofanu,
 • tapet,
 • zatłuszczonego papieru,
 • papieru powlekanego folią,
 • opakowań po mrożonkach.

ZŁOM

Wrzucać:

 • puszki aluminiowe po piwie i napojach,
 • puszki po konserwach,
 • metalowe rolety,
 • dezodoranty bez plastikowych elementów itp.
 • drobny złom.

Nie wrzucać:

 • mocno zanieczyszczonych puszek po lakierach i farbach.