RECYKLING polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.

Firma "Dimarco" bezpośrednio w tym procesie nie uczestniczy  ale ma duży udział w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych co ma ogromne  znaczenie, ponieważ właśnie  zebrane surowce wtórne są podstawowym materiałem  w recycling3.pngprocesie recyklingu.  Za nim jednak dany rodzaj odpadu zostanie przerobiony to wcześniej jest  on w firmie przygotowywany. Przechodzi proces rozsortowywania na poszczególne frakcje  i kolory a następnie poddany obróbce zgniatania tak aby jego objętość była jak najmniejsza a waga jak największa. Ma to  duże znaczenie przy transporcie.Tak przygtowany odpad w ówczas trafia do specjalnego zakładu w celu ponownego  przerobienia i wykorzystania.

Cel recyklingu

Przetwarzająć surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elemntem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Co nadaje się do recyklingu ? 

Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych urządzeń (pojemników, worków), z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.  

Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln papier.pngton roczn ie.  Wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Przetwarzajac makulaturę oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7m3 miejsca na składowisku.

Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie żużycia energii o 75% redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemuysłowych o 35%. Zbiórka papieru i makulatury jest prowadzona przy pomocy pojemnika oznakowanego kolorem niebieskim.

Tworzywa sztuczne, pozyskiwanie z przerobu ropyplastik.png naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysiecy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku.

W Polsce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. 

Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble. Zbiórkę tworzyw sztucznych prowadzi się za pomocą pojemników  w kolorze żółtym.

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, szklorazem.pngże moze być przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą korzyści ekologiczne.

Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach. 

Zbiórkę szkła prowadzi się za pomocą pojemników do segregacji, w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego.


Odpady metalowe nadają się w całości do recyklingu. metal.pngProces można przeprowadzać wielokrotnie bez wiekszych strat w jakości materiału.

W Polsce recykling opakowań metalowych stoi na wysokim poziomie. W ubiegłym roku osiągnął 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego. Wykorzystanie odpadów metalowych to korzysć ekologiczna, gdyż produkcja  metalu ze złóż naturalnych wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling  metalu zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się zużycie energii jest mniejsze. Metale są zbierane do pojemników, worków w kolorze czerwonym.

Polskie realia i obowiązki wobec Unii

 Kazdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciagu roku 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. Problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on 2 do 5%). Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%. Unia Europejska już od 1975 roku ustaliła kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w krajach członkowskich.

W Polsce obowiązujaca jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku (Dz.U.2007 br 39 poz. 25), która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów - jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.