PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY GNOJNIK

 

 

 

I TERMINY OTWARCIA

 

poniedziałek od 12:45 do 16:45

sobota od 08:00 do 12:00

 

Przypominamy, że aby oddać odpady do PSZOK należy zapisać się wcześniej w Urzędzie Gminy pod nr tel. 146869600 wew. 41 (należy podać swoje dane adresowe, telefon oraz dokładną ilość oraz rodzaj odpadów).

 

II NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 

• przekazując odpady do PSZOK należy okazać dowód osobisty i ostatni

dowód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

III PSZOK PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ODPADY

Z GOSP. DOMOWEGO:

 

• przeterminowane chemikalia – np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe

• świetlówki i żarówki,

• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (nie

zmieszane: np. gruz, okna, płytki, panele, itp.) – z własnoręcznie

przeprowadzonego remontu, nie wymagającego zgłoszenia i pozwolenia

na budowę

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,

• zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków

• odpady zielone – tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki, nie zagnite i

niesfermentowane, bez zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia,

kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po

spaleniu.

• odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp.

• popiół,

• przeterminowane leki.

Ww. odpady nie mogą być ze sobą pomieszane!

 

IV PSZOK NIE PRZYJMUJE:

 

• odpadów z budowy domu, właściciel - inwestor powinien indywidualnie, na

własny koszt zamówić kontener u firmy wywozowej. Firma która wykonuje

remont jest właścicielem odpadów (nawet jeśli materiał zakupił inwestor) i jest

odpowiedzialna za ich prawidłowe zagospodarowanie;

• części samochodowych;

• odpadów, które należy wystawiać w workach;

• odpadów od firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą –

takie osoby powinny mieć odrębna umowę na odbiór odpadów.

 

V UWAGI:


• PSZOK nie jest dostępny dla firm, osób z poza gminy, osób prowadzących

działalność gospodarczą, rolniczą oraz instytucji (szkoły, przedszkola, parafie

itp.)

• Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli jego ilość

wskazuje na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe osoby

przekazującej lub jeżeli przywożone są odpady, które odbiera firma Dimarco!

• Oddający odpady powinien zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy

rozładunku i przeniesieniu cięższych śmieci. Należy również mieć na uwadze,

że przywieziony popiół należy własnoręcznie przeładować do wskazanego

przez pracownika PSZOK kontenera.

• Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu jeżeli ilość odpadu

wskazuje na źródło pochodzenia odpadu inne niż gospodarstwo domowe osoby

przekazującej odpady.

 

TRANSPORT WE WŁASNYM ZAKRESIE!