Edukacja ekologiczna, to jedno z ważniejszych  działań w firmie "Dimarco". Zdajemy sobie sprawę, że świadomość społeczna w prawidłowym obchodzeniu się z odpadami nie jest najwyższa. Dlatego też staramy się pogłębiać wiedzę w tym temacie i przekazywać ją innym. . Szczególny nacisk kładziemy na edukacje młodzieży. Chętnie uczestniczymy w rożnych typu warsztatach ekologicznych czy wykładach organizowanych przez różne instytucje, szkoły czy  przedszkola co nas najbardziej cieszy.Od najmłodszych lat bowiem powinniśmy się uczyć prawidłowego obchodzenia się z odpadami. Wyedukowani w tym zakresie młodzi ludzie dają dużą szansę i  nadzieję na poprawę środowiska naturalnego a śmieci możę wreszcie nie będą wywożone do lasu czy palone w piecach trójąc przy tym nie tylko siebie ale i swoje otoczenie.

Mamy nadzieję, żę nasza strona internetowa chociaż w części przyczyni się do poprawy wiedzy ekologicznej. Przedstawiane na różnych zakładkach  informację z pewnością przydadzą się  Państwu w życiu codziennym i  i właściwie ją spożytkujecie dla dobra otaczającej nas przyrody.