kolorowa mapa.jpgFirma Usługowo - Handlowa "Dimarco" jest firmą autorską, działającą na rynku branży komunalnej od 1 kwietnia 1993 roku. Powstała w Iwkowej w warunkach niszy rynkowej spowodowanej wzrostem zapotrzebowania na usługi związane ze zbiórką i wywozem odpadó komunalnych. Inicjatorem i założycielem firmy jest Pan Marek Strzelec. 

Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w oparciu o przepisy prawa handlowego. Za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem właściciel firmy.

Firma prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje  następujące usługi:

  • wywóz nieczystości stałych z prywatnych posesji, firm, instytucji państwowych i innych,
  • zbieranie, magazynowanie i transport surowców wtórnych,
  • segregacja i sprzedaż odpadów segregowanych,
  • pełnienie nadzoru nad powyższymi działaniami

Firma działa w trzech zasadniczych systemach: kontenerowym, koszowym oraz workowym. Ponadto firma wspópracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, szkołami, instytucjami  publicznymi oraz samorządami. 

"Dimarco" swoim terenem działania obemuje  dwanaście gmin:

Brzesko, Czchów, Chełmiec, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Zakliczyn, Żegocina.

Posiada zróżnicowany tabor samochodowy. który dostosowany jest do potrzeb klienta. Firma dysponuje infrastrukturą do przetwarzania i magzynowania odpadów. Dodatkowo dla lepszego kontaktu z kontrahentami prowadzi biuro obsługi klienta.