mapa.pngFirma "Dimarco" od samego początku swojej działalności tj. od 01.04.1993r. zajmuje się gospodarką odpadami i wywozem odpadów komunalnych. Nasze usługi wykonywane są w trzech systemach tj.: workowym, koszowym i kontenerowym. Firma działa na terenie wielu gmin i miast obsługując  mieszkańców ora podmioty gospodarcze. Wspólpracuje z wieloma szkołami, instytucjami publicznymi oraz samorządami, szczególnie w zakresie selektywnej zbiórki. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Iwkowa gmina Iwkowa. Znajduje sie tam  baza lokalowa i biuro obslugi nklienta. Firma posiada niezbędne koncesje oraz pozwolenia, które stanowią podstawę dla legalności  działań i przeprowadzanych inwestycji.    Na pierwszym miejscu jest zawsze klient i z myślą o Nim podnoszona jest jakość świadczonych usług. Dobierana jest odpowienio kadra i systematycznie modernizowany jest tabor samochodowy. Wdrażane są nowe rozwiązania, które mają na celu również dbałość o środowisko naturalne.(patrz galeria "Polityka Środow."). Swoim sposobem działania i estetycznym wyglądem przypomina wiele zachodnich firm. Przez cały okres działalności podnoszone są  standardy wizerunkowe firmy. Dzięki takim zachowaniom firma "Dimarco" z roku na rok pozyskuje coraz to więcej nowych klientów oraz poszerza rynek. Znajduje się już w 11-stu gminach (patrz mapka). Ochrona środowiska i właściwa gospodarka odpadami to głowne cele firmy. Aby gospodarność mogła iść w parze z życiem i w zgodzie z przyrodą i otoczeniem uznaje zasadę "Jak Cię widzą tak Cię piszą"  Dlatego też przez cały czas firma "Dimarco" będzie iść w kierunku proekologicznego rozwoju.