Od 1 lipca 2017 roku wdrożony został jednolity system

segregacji odpadów, obowiązujący na terenie całego

kraju. Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w

podziale na cztery główne frakcję plus odpady

zmieszane. 

 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • SZKŁO
 • PAPIER
 • ODPADY BIODEGRADOWALNE
 • ODPADY ZMIESZANE

Segregować śmieci trzeba, ale jeszcze lepiej ograniczać do minimum ich wytwarzanie, dlatego każdy świadomy ekologicznie konsument powinien stosować w codziennym życiu zasadę 3R

Co to takiego?

Nazwa wzięła się od trzech pierwszych liter angielskich słów: REDUCE- REUSE - RECYCLE czyli              Unikaj produkowania odpadów - Użyj powtórnie - Utylizuj !

zdj prezent.jpg

1

REDUCE (REDJUS) czyli UNIKAJ PRODUKOWANIA ODPADÓW

Należy unikać produkowania odpadów, czyli nie kupować rzeczy zbędnych ani nadmiernie opakowanych.

Po co nam jabłka na styropianowej tacce owiniętej folią? Przecież możemy je kupić luzem. A jeśli już opakowanie jest konieczne, to wybierajmy zwrotne albo nadające się do recyklingu.

Unikajmy też wszelkich jednorazówek, czyli np. ręczników papierowych, jednorazowych maszynek do golenia, plastikowych talerzy, sztućców itp.

Warto również wybierać produkty w koncentratach bądź takie w dużych opakowaniach - wyjdzie taniej, a i odpadów opakowaniowych będzie mniej.

2

REUSE  -  UŻYJ PONOWNIE

 • Świadomy ekologicznie konsument nie bierze ze sklepu foliowych reklamówek, lecz robi zakupy z własną torbą.
 • Należy wykorzystywać zakupione towary oraz opakowania jak najwięcej razy - nawet te jednorazowe. Przykładowo: foliową reklamówkę można znów wziąć na zakupy albo użyć do przechowywania rzeczy w domu, zaś w plastikowym pudełku po lodach można trzymać żywność w zamrażarce. Słoiczek po dżemie może służyć jako pojemnik na artykuły biurowe, butelką po napoju można podlewać kwiatki, a stare ubrania przydadzą się jako ścierki podczas sprzątania. 
 • Zasadę "użyj ponownie" z powodzeniem da się też stosować w pracy, np. zadrukowaną po jednej stronie kartkę papieru można włożyć do drukarki jeszcze raz albo użyć jej do notatek.

3

RECYCLE (RYSAJKOL) czyli UTYLIZUJ

Rola segregacji odpadów jest ogromna - aż 70% zawartości domowego worka lub kosza na śmieci to surowce wtórne, które nadają się do recyklingu. Ich wyrzucanie to marnotrawstwo!

 

Stosując się do Zasady 3R to najprostszy sposób na ograniczenie ilości wytwarzanych w każdym domu śmieci i największe korzyści dla środowiska naturalnego!

 


ban azbest.png

 

AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie.

Przez ponad 100 lat był wykorzystywanye do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo- cementowych.

W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

 

GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST ?

milutki.pngW Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

 • pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
 • płyt elewacyjnych
 • płyt balkonowych
 • drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne,
 • rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
 • przewodów wentylacyjnych
 • przewodów kominowych

Koniecznie sprawdź czy azbest jest w twoim domu!

 

DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, ze może być szkodliwy dla zdrowia - włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnuch chorób okładu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU? 

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE

Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe zeswojego gospodarstwa, pamiętaj, ze moze tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma moze prawidłowo usunąć azbest nie narażająć niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w Twoim regionie uzyskasz w urzędzie gminy.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, GDY MUSISZ USUNĄĆ AZBEST?

 • Wszystkie prace związane z usuwaniem azbestu, muszą być prowadzone na mokro. Zapobiega to uwalnianiu włókien azbestowych do powietrza i minimalizuje ich wdychanie do płuc;
 • Zdemontowane wyroby zawirajace azbest są niebezpiecznymi odpadami i zakazne jest ich powtórne wykorzystanie;
 • Niebezpieczne odpady zaierajace azbest muszą być unieszkodliwione poprzez składowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach - nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź wyrzucane na "dzikie wysypiska".

1. PRZEPROWADŹ KONTROLĘ

Właściciel każdego gospodarstwa ma obowiązek skontrolować czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone, muszą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli. Do 2032 roku wszystkie wyroby zawierajace azbest muszą być usunięte.

2. DOKONAJ INWENTARYZACJI

Koniecznie przeprowadź inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz stosownej informacji o rodzaju, ilości i miejsca wykorzystywania wyrobów azbestowych, czasie i sposobie ich usuwania oraz czasie i sposobie zastąpienia ich wyrobami nieszkodliwymi przekazuj odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta co roku do 31 stycznia.

3. PRZEPROWADŹ OCENĘ STANU TECHNICZNEGO

Informacje o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w Twoim godpodarstwie zamieść w arkuszu "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowanie wyrobów zawierających azbest", który następnie przekaż do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Arkusze do oceny i inwentaryzacji uzyskasz w swoim urzędzie gminy. Pamietaj, uczciwa i rzetelna inwentaryzacja są niezbędne dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE I POMOC?

Wszelkie informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym informacje o profesjonalnych firmach orazskładowiskach odpadów azbestowych uzyskasz w swoim urzędzie gminy i na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl

WSPARCIE FINANSOWE

Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:

 • wiele gmin dofinansowuje działania swoich mieszkańców na związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
 • Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytów m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

USUWANIE AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI

dach.pngW 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego programu, którego głównym celem jest usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003 - 2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.


Więcej informacji na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl.

Materiał pochodzi z ulotki reklamowej przygotowanej w ramach realizacji zadań wynikających z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest , stosowanych na terytorium Polski", na zlecenie Ministra Gospodarki.