ms.png 

Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO od samego początku istnienia tj. 01.04.1993r. zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych od klientów indywidualnych, firm, urzędów i instytucji państwowych.  Podstawowym celem działalności firmy jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Natomiast misją dostarczanie klientom usług o najwyższej jakości.

Poprzez zobowiązanie do ciągłej poprawy w zakresie ochrony środowiska, standardów usług, firma Dimarco będzie zawsze:

  • Postępować zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska.
  • Wprowadzać racjonalną gospodarkę odpadami poprzez zapobieganie ich powstawania, wtórne wykorzystywanie, unieszkodliwianie lub bezpieczne składowanie.
  • Dążyć do wprowadzenia w coraz większym obszarze selektywnej zbiórki odpadów.
  • Edukować proekologicznie pracowników firmy oraz uczestniczyć w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej .
  • Współpracować z władzami miast i gmin w dążeniu do stworzenia sprawnego systemu selekcjonowania odpadów co ułatwia ewentualny ich przerób.
  • Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku mających na celu m.in. oszczędności materiałów i energii.
  • I temu podobne.

                                                                        Marek Strzelec właściciel firmy.

 

         Biuro Obsługi Klienta

        tel: 14/ 68-44-059,  603-85-31-52

         dimarco_ms@poczta.onet.pl